HEMSIDA | BILDSIDA | PANORAMASIDA | KONST(IG)SIDA | PROGRAMSIDA | PRIVATSIDA


Beräkna korrigerad höjd

Här finns ett Excel kalkylblad som kan räkna ut korrektion
av höjd från en barograf. Beräkningen sker med linjär
aproximation mellan kalibreringspunkterna.

Första gången du använder kalkylarket behöver du fylla i
aktuella data från kalibreringsprotokollet och spara filen.

När du sedan anger "Avläst höjd" beräknas automatiskt
"Korrektion" och "Verklig höjd".

Här kan du ladda hem en komprimerad version
av filen: beraknahojd.zip ( 6 680 bytes )

Ett exempel: