HEMSIDA | BILDSIDA | PANORAMASIDA | KONST(IG)SIDA | PROGRAMSIDA | PRIVATSIDAMinsveparen M63 HMS Aspö var en av 12 båtar i "Arköklass". De var byggda i trä
för att inte utlösa magnetminor. Aspö byggdes på Karlskronavarvet och sjösattes 1962.
Båten togs ur tjänst 1989 och såldes 1991. Sjöfartsverket listade 1999 Aspö som vrak
vid Alholmsudd i norra delen av Stora Värtan.


- Länkar vidare -

Positionen är 59 26,376N 18 09,018E
Alholmsudd utanför Fågelnäs i norra delen av Stora Värtan

Flygbilder från Quadcopter på YouTube av Remus Kotsell

M63 HMS Aspö på Wikipedia

Lumparminnen i text och bild från M61 HMS Styrsö av Tommy Sörstrand